Pěstování života - Yang Sheng Fa

V tomto článku si povíme něco o metodě pěstování života. Staří čínští mudrcové sice dokázali léčit celou řadu chorob, jejich největší úspěch však spočívá jinde. Dokázali komplexně pečovat o zdravý a dlouhý život a dopodrobna rozpracovali metody prevence a kultivace života. Běžně užívaná moderní léčba je sice rychlá, ale jedná se pouze o dočasné řešení. Recept na zdravý a dlouhý život nepřichází s nějakým lékem, ale je v každém z nás. Vychází z toho, jak o svůj život pečujeme. Pokud se nenaučíme zdravě žít, veškerá léčba je pouze záplatování. Tradiční čínská medicína („traditional chinese medicine“ - TCM) nám poskytuje komplexní návod, jak se dožit dlouhého věku v maximálním zdraví, avšak práce je již na nás. Auto nám také vydrží jezdit déle, pokud do něj doplňujeme kvalitní benzín a staráme se o něj.


Císař Qian Long vládl v 18. století celých 60 let a dožil se více než osmdesáti let. Zanechal odkaz v podobě doporučení, kterým připisoval svůj dlouhý život, neboť v té době bylo běžné, že císaři umírali již ve třiceti letech. U některých jedinců, které bychom mohli nazvat mistry v pěstování života, jsou záznamy o životě přesahujícím 120 let. A není jich málo. Odkaz Qian Longa bychom mohli shrnout do těchto bodů: 
• klidný a pravidelný denní režim
• správná strava
• duševní rovnováha
• dostatečný odpočinek
• pravidelné cvičení a protahování
• automasáž
• dechová cvičení
• umírněné požívání alkoholu
• umírněnost v sexu
• užívání bylinných směsí

Pro pochopení Yang Sheng Fa je důležité vysvětlit význam esence Jing. Ta představuje původní materiál, ze kterého se vytváří naše tělo. Jing dostáváme v okamžiku početí od našich rodičů, tato esence se nazývá prenatální a sídlí v ledvinách Shen. Je to právě esence, která rozhoduje o naší individuální povaze a konstituci. Množství a kvalita prenatální Jing jsou v okamžiku početí konečné. Esence Jing se během života spotřebovává při každém pohybu
energie Qi, která je hnací silou veškerého pohybu a proměn ve vesmíru i v našem těle. Každý metabolický proces, pohyb i myšlenka, jsou vyjádřením Qi. Qi v našem těle vzniká spojením Qi potravy a Qi vzduchu za asistenci Jing. Pokud během dne vytvoříme větší množství Qi, než spotřebujeme, vytváří se v hlubokém spánku postnatální Jing. Ta doplní a podpoří prenatální esenci a zpomalí její spotřebu. Ve chvíli, kdy spotřebujeme veškerou esenci, organizmus zemře. Metoda Yang Shen Fa tedy úzce souvisí s kultivací esence, čímž zlepšuje kvalitu funkce orgánů a jejich následné opotřebovávání. Jak již bylo řečeno, velký podíl esence uchovávají ledviny, které řídí růst, dospívání, stárnutí a přirozenou smrt. Podle TCM s ledvinami souvisí uši, kosti, genitálie, schopnost rozmnožování, vlasy, zuby, jasnost mysli a ostrý zrak. To vše je v režii funkce ledvin a v esenci Jing. Jak stárneme, ubývá i esence, funkce ledvin se zhoršuje a dochází ke zhoršení sluchu, řídnutí kostí, vyčerpávání libida a ztrácí se schopnost rozmnožování. Padají vlasy a zuby, mysl a zrak jsou zamlženy. Můžeme tedy říci, že pro uchování života a zdraví je důležité maximalizovat produkci Qi, minimalizovat spotřebu Qi, posílit produkci Jing a snížit její spotřebu, udržet zdraví ledvin.

Nyní se věnujme krokům za účelem uchování esence a docílení dlouhého a zdravého života. Pokud se budeme řídit pravidly Qian Longa, prvním krokem je klidný a pravidelný denní režim. V první řadě je třeba následovat přírodu, jelikož od ní lidé nejsou odděleni. Jsme její součástí. Když pochopíme přírodní cykly a sladíme se s nimi, šetříme energii. Pokud jdeme proti přirozenému řádu a cyklu, energii ztrácíme. Je tedy dobré řídit se denním cyklem, kdy dopoledne je nejdynamičtější částí dne, neboť množství Yangu roste. Poledne je znakem maximálního Yangu, pak již dynamická energie ubývá a roste Yin, která má své maximum o půlnoci.  Yin je klidná, a proto bychom měli v noci spát a nepřetěžovat tělo ani mysl. Dále je nezbytné respektovat cyklus ročních období. Znamená to stravovat se sezónními surovinami, přizpůsobit množství spánku, odpočinku, práce a aktivity v danému období. Podle Nei Jing (Vnitřní kánon): „Ten, kdo chce pěstovat svůj život, se rozhodně řídí změnami čtyř ročních období, přizpůsobuje se chladu i horku, harmonizuje radost a hněv a přebývá v klidu.“ nezapomínejme ani na cyklus životní. Ve vyšším věku je nutné aktivitu snížit a odpočinek navýšit, tělo však nesmí začít nedostatkem pohybu strádat. Buďme zkrátka rozumní ve všem, co děláme. 
Správná strava je dalším z odkazů Qian Longa. Opět je nutné ji přizpůsobit ročnímu období a ideálně i konstituci jedince, s čímž vám pomůže váš praktik TCM. Jíst bychom měli pravidelně ve stejnou hodinu. Měli bychom se vyhýbat extrémům a nepřejídat se, potravu jíst klidným tempem, v dobrém rozmaru a sousta náležitě kousat. Doporučuje se teple snídat a nejíst před spánkem. Strava by měla být převážně vegetariánská, složena z obilovin, luštěnin, zeleniny a ovoce. Živočišné produkty je vhodné užívat jako doplněk a přílohu, nikoliv jako hlavní součást jídla. TCM rozlišuje potraviny podle 5 elemenů a teplotního charakteru. V ideálním případě je strava termodynamicky vyvážená a obsahuje 5 chutí. S tímto bodem se pojí i požívání alkoholických nápojů. Přemíra alkoholu do organizmu přináší velké horko a vlhko, Qi ztrácí zábrany a stoupá vzhůru. Díky tomu dochází k vyplenění Jaterní Yin, oslabení sleziny, chřadnutí, slábnutí a emoční nestabilitě. Naopak malé množství dobře voleného alkoholu zrychluje tok Qi a krve, čímž pomáhá krevnímu oběhu. Malé množství alkoholu je pro svou teplou povahu vhodné například v zimě, jde pouze o umírněnost. 
Odpočinek a relaxace by měly být taktéž nedílnou součástí našeho života. Fyzický odpočinek je důležitý, neboť nadměrná únava vede k vyčerpání Qi. Je tedy nutné příliš se nenamáhat a pracovat s rozvahou. Mluvení taktéž spotřebovává Qi, je tedy vhodné šetřit se slovy. K odpočinku patří i spánek, kdy se tělesné funkce zpomalí a z přebytků Qi se vytváří postnatální Jing. Je vhodné délku spánku taktéž přizpůsobit ročnímu období a konkrétním
potřebám, každopádně je nevhodné před spánkem sledovat televizi nebo jiná zařízení. Naopak čtení nebo jiná klidná činnost nám usnout pomohou. Dalším faktorem, spotřebovávajícím naši Qi, je mysl. Každá myšlenka vyčerpává malé množství Qi. Proto by naše mysl měla přebývat v klidu. Zkrátka myšlení je dobrý sluha, ale špatný kamarád.
Stejně jako odpočinek je důležitá i pravidelná fyzická aktivita, aby vše bylo v rovnováze. V Číně se tradičně praktikuje Qi Gong, cvičení sloužící ke kultivaci těla i mysli. Toto prastaré umění napomáhá orgánům ke správné funkci, zprůchodňuje cesty Qi a krve, udržuje svaly, šlachy a kosti pružné a pevné a kultivuje naši duchovní rovnováhu. S Qi Gongem se pojí i dechová cvičení, která podporují správné nasávání Qi plícemi a odstraňují z těla spolu s výdechem vše kalné.
Vhodným doplňkem pro podporu dlouhého života jsou bylinné směsi. V případě kultivace života tradičně doplňujeme energii ledvin tak, abychom zpomalili nežádoucí účinky stárnutí. S předepsáním vhodné směsi Vám poradí váš praktik TCM. S užíváním bylin se pojí i včasná léčba nemocí. Nejlepší je začít s léčbou ve chvíli, kdy zpozorujeme první příznaky nerovnováhy. Terapeut pak bude mít snadnější úkol a nemoc nedostane šanci napáchat v těle
další škody.

To je z dnešní krátké ukázky metody Yang Sheng Fa vše. S přáním dlouhého a kvalitního života se s Vámi loučí  Vláďa.