borelioza-p-3.jpg

Borelióza pohledem TCM

Borelióza nebo též lymeská nemoc, je závažné infekční onemocnění, se kterým se v posledních letech setkáváme stále častěji. Nemoc už nepřenášejí pouze infikovaná klíšťata, ale i komáři a jiný hmyz. Jistá ochrana ve formě očkování proti ní neexistuje. Projevy onemocnění jsou rok od roku závažnější a léčba tím pádem dlouhodobější a méně úspěšnější. Původcem onemocnění je bakterie (spirochéty) rodu Borrelia. Díky svému spirálovitému tvaru a šroubovitému pohybu se bakterie dobře dostávají do tkání. Dokonce dokáží překonat tzv. hematoencefalickou bariéru, která odděluje vnitřní prostředí mozku od cévního systému v těle a která umožňuje omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví. Jsou schopné vniknout do celé řady buněk - buněk tkání, buněk výstelky cév, neuronů a zde „nepozorovaně“ přežívat. A právě „díky“ schopnosti bakterií Borrelie pronikat do tkání a ukrývat se v nich, má náš imunitní systém problém je najít a zničit.

Jak funguje klasická léčba?
Základem úspěšné léčby je správná diagnostika (správný typ laboratorního vyšetření) a podávání antibiotik v prvních stádiích. Mnohdy je nutné podávat je dlouhodobě, navíc v kombinaci několika druhů antibiotik, popř. antiparazitik. Avšak dlouhodobé podávání nemívá kýžený efekt a organismu může spíše uškodit. Proto v dalších stádiích boreliózy přichází na řadu spíše přírodní léčba. 

Pohled tradiční čínské medicíny
Čínská medicína pracuje s pojmem „skrytý patogen“. Ten vzniká poté, kdy organismus napadne infekce (ať už je to chřipka nebo borelie) a imunita si s ní nedokáže zcela poradit - buď kvůli nevhodné léčbě, nebo neukázněnosti pacienta. Nedoléčený patogen se následně ukryje do hlubších vrstev a zde vyčkává, až přijde jeho čas. Pak už jen stačí mírné fyzické vyčerpání či psychická zátěž a „skrytý patogen“ se začne hlásit o příděl energie, kterou začne čerpat z oslabeného organismu. Příznaky bývají nejčastěji pocity únavy a vyčerpání, bolesti po celém těle, pocity zvýšené teploty, opakující se bolesti v krku atd. Postupem času bývají příznaky závažnější.
Coriolus – zbraň, kterou využívá tradiční čínská medicína
Cest, jak se v čínské medicíně zbavit „skrytého patogenu“, je více. Často se používají speciální bylinné směsi či akupunktura. V praxi se ale nejčastěji používají extrakty z čínských medicinálních hub.
Medicinální houby mají silné antibakteriální a protivirové účinky. Pokusy potvrdily, že dokáží zabránit množení bakterií i virů a mohou je i zabíjet, včetně multirezistentního (k většině antibiotik necitlivého) stafylokoka či bakterie způsobující tuberkulózu. Praxe ukazuje, že konkrétně medicinální houba Coriolus dokáže ničit i zákeřné borelie.
Proč tedy někdo po kousnutí infikovaným klíštětem onemocní a jiný ne? To, jaké infekce chytíme a jak si s nimi poradíme, závisí na síle imunitního systému. Silný imunitní systém si dokáže poradit i s boreliemi, což vysvětluje, proč ne všichni, kdo se borelií nakazí, ji také onemocní. Silná imunita zabrání jejímu propuknutí nebo jejímu vyléčení bez našeho vědomí. Bohužel imunitní systém je dnes u mnoha lidí oslaben a na podobné infekce sám nestačí.

Coriolus jako extrémně silný imunostimulátor
Medicinální houba Coriolus je extrémně silný imunostimulátor. Proto si ji čínská medicína bere na pomoc. Coriolus podporuje jak vrozenou, tak i získanou imunitu, což se projevuje tím, že infekce a „skryté patogeny“ jsou imunitními buňkami lépe vyhledávány, zabíjeny a odstraňovány z organismu. Vedle toho zlepšuje stav sliznic a (cévních) výstelek, což znesnadňuje šíření borelií dále po organismu.
Coriolus je sice u boreliózy volbou číslo jedna, nicméně často se kombinuje s dalšími houbami (dle příznaků). U neuroboreliózy s Hericiem, u stavů velkého vyčerpání s Reishi, u silných pocitů zimomřivosti s Cordycpesem apod. Pokud si nejste jisti, jaká kombinace hub by pro vás byla nejlepší, vyhledejte si specialistu na medicinální houby. 
Coriolus doporučujeme ve formě extraktu o koncentraci 40 % polysacharidů, ostatní houby s 30 % polysacharidů. Vyšší či nižší koncentrace nejsou dle našeho názoru optimální. Se „skrytým patogenem“ to bývá někdy běh na dlouhou trať. Terapie obvykle zabere 6 až 12 měsíců, nicméně je to velmi individuální a ovlivňuje ji mnoho faktorů.
U dospělého pacienta doporučujeme užívat 3-5 g houbového extraktu denně. Aby nedošlo k únavě imunitního systému je vhodné houby užívat 5 dní v týdnu a pak udělat na 2 dny pauzu.
Obecně medicinální houby posilují celkovou fyzickou i psychickou kondici. Podporují regeneraci organismu, který byl po týdny nebo měsíce oslabován a poškozován. Jsou bezpečné a je možné je kombinovat s klasickou léčbou.
(Autoři: MUDr. Drahomíra Holmannová Ph.D. a Milan Schirlo, převzato: Čínský herbář)

Qi Gong

12.2. začíná lekce Čchi kung pro začátečníky a mírně pokročilé. Je to prastaré čínské cvičení (první zmínky před 3000 let) sloužící k uchování dlouhého zdraví. Je postaven na principech taoistického vnímání vesmíru. Pří jeho pravidelném praktikování dochází nejen ke zlepšení stavu fyzického těla, ale i naší psychiky. V překladu slovo čchi kung znamená „pěstování, práce s energií čchi“. V tradiční čínské medicíně je čchi kung využíván jako samostatná léčebná metoda, ale je také doplňkem k jiným terapiím jako je akupunktura, fytoterapie, dietetika. Patří mezi velmi účinné energetické cvičení, které ve svém důsledku dokáže odstranit většinu zdravotních fyzických i mentálních potíží. Základními předpoklady pro jeho praktikování je zklidnění mysli, uvolnění, následování přirozenosti. Čchi kung cviky nás učí jak v sobě najít a probudit přirozenou léčebnou schopnost našeho těla. Čchi kung úzce souvisí s celkovým životním stylem a pohledem na svět, proto se na seminářích dozvíte nejen o Taoistické filosofii, ale i metodách kultivace dlouhého života.

V průběhu kurzu se naučíme základní cvičení pro posílení vnitřních orgánů, harmonizaci těla a mysli a také dechové a relaxační techniky. Procvičování jednoduchých cviků zmírňuje nejrůznější bolesti pohybového aparátu, jako jsou bolesti páteře, kloubů a svalů, odstraňuje únavu, zlepšuje spánek, odbourává stres, rozvíjí duševní stabilitu a klid. Pro svou fyzickou nenáročnost a adaptabilitu se doporučuje všem věkovým kategoriím. Kurz je určen všem, kteří milují pohyb, sebe sama a chtějí zlepšit své zdraví nebo se chtějí dozvědět o tom, jak naše tělo funguje z pohledu jiné optiky než té západní.

medicina-traditionala-chineza.jpg

Fytoterapie z pohledu Tradiční čínské medicíny

Dnes nahlédneme pod pokličku čínské fytoterapie neboli bylinného léčitelství. V tomto článku si popíšeme specifika této metody. Dozvíme se něco o tom, jak TČM přistupuje k jednotlivým bylinám a jejich směsem. Na úvod je dobré vysvětlit rozdílný pohled na slovo bylina. V Evropě tím je myšlená rostlina, zatímco v TČM tato léčiva označujeme pojmem Yao. Tato léčiva nezahrnují pouze rostlinnou říši, ale taktéž říši hub, nerostů a živočichů. Zde bych rád upozornil na fakt, že v naší republice se živočišná léčiva téměř neužívají (až na fosilie, ulity a některé kosti). Jelikož můžeme většinou nahradit Yao živočišného původu, často rostlinnou alternativou, snažíme se toho značně využít, a tak většina směsí nemá fatální dopad na naši drahocennou planetu. Čínská fytoterapie se od evropské liší v několika směrech. Tím nejvýznamnějším je míchání několika bylin do směsí. Zatímco v Evropě se častěji byliny podávají samostatně, případně je smícháno jen pár bylin, v Číně je situace opačná, Yao se míchají do směsi, které jich mnohdy obsahují i desítky a užívají se v poměrně „vysokém“ dávkování běžně i 100 g na den. Původ čínské fytoterapie se datuje do roku 3000 př. n. l., avšak v té době byla tato metoda značně mladá. Ve 2. stol. n. l. vyšlo dílo Shen Nong Be Cao Jing popisující účinky 365 Yao. Roku 1572 v dalším díle Ben Cao Gung Mu bylo popsáno 1892 Yao. A konečně v současnosti Velký lexikon čínských Yao Zhong Yao Da Ci Dian obsahuje popis 9000 Yao. Existuje celá řada faktorů ovlivňující účinek a vlastnosti Yao. To se týká geoautencitity, tedy původu Yao, taktéž části rostliny, kterou použijeme. Například z lotosu (Nelumbo nucifera) se používá 8 různých částí. Významnou roli hraje taktéž doba sběru, různé části se sbírají v různou dobu s ohledem na maximální sílu účinku užívané části. Například pro kořeny je typický sběr na podzim a začátkem zimy, natě v době maximálního rozvoje a květy těsně před nebo po rozvinutí. Jednotlivé části se následně upravují. Požadovaný tvar získáme čištěním, řezáním nebo
drcením. Dále je možné Yao máčet ve vodě, tím je změkčíme k další úpravě, můžeme zjemnit chuť, případně zmírnit nebo odstranit „toxicitu“. Taktéž je možné Yao upravit ohněm, většinou se jedná o pražení, ať už na mírném či větším ohni, popřípadě sežehnutím. Používaná je taktéž metoda „vody a ohně“, jedná se o dušení, napaření či zahřátí. V neposlední řadě jsou to přísady, se kterými se Yao upravují pro docílení požadované formy a účinku. Jde například o med, ocet, víno a alkohol, slaná voda a zázvorová šťáva.
Z pohledu TČM Yao charakterizují:
 čtyři povahy
 pět chutí
 tropizmus, směřování do drah
 toxicita

Čtyřmi povahami myslíme teplotní Charakter Yao. Ty jsou na škále od velmi horkých přes neutrální až po velmi chladné. Pět chutí nemůžeme brát doslova jako vjem zjistitelný ochutnáním, jde často o popis účinku a obvyklému působení chutě na daný orgán Zhang Fu. Chutě nám předurčují léčebné vlastnosti Yao. Tropizmem myslíme vstupování Yao do drah. Až poté, co Yao prostoupí do příslušné dráhy, může se, ale též nemusí, dostat k danému orgánu. Toxicitou myslíme obsah nebezpečných látek, které jsou nebezpečné pro všechny. Avšak školený terapeut ví, kdy tyto Yao může podat, aniž by došlo k nežádoucím účinkům. Dále se taktéž jedná o toxicitu v kontextu špatného podání. Yao jsou následně řazeny do jedné nebo více z mnoha skupin.
To jsou například:
 Doplňovače Qi, krve (Xue), Yin, Yang
 Otevírače povrchu
 Pročišťovače horka
 Yao spouštějící dolů
 Napravovače Qi
 Yao zastavující krvácení
 Yao tišící ducha

Při míchání je třeba dbát na slučitelnost Yao tak, aby nedošlo k nežádoucím účinkům. Yao si můžou navzájem ve svých účincích pomáhat a podporovat se. Jedno Yao může potlačovat druhé nebo výrazně oslabit jeho účinek (tohoto efektu se často využívá pro snížení toxicity). Taktéž účinek jednoho Yao může vyrušit účinek druhého. Na druhou stranu při smíchání neslučitelných Yao můžeme vytvořit nežádoucí reakci.

Během věků se zdokonalovali postupy míchání směsí až do dnešní vysoce standardizované podoby. Léčiva se dávají do směsí dle určitých pravidel. Nejdříve je nutné stanovit základní cíl směsi, následně přemýšlíme o sekundárních cílech a taktéž o cestách, kterými dosáhneme cíle léčby. Rozeznáváme čtyři hierarchické skupiny, které mohou Yao ve směsi zaujmout. „Císař“ má ve směsi hlavní léčebnou funkci. „Ministři“ zesilují terapeutickou akci císaře. „Asistent“ léčí další příznaky, mírní některé účinky císaře a ministra ku prospěchu celkovému záměru. „Poslové“ nasměrují směs do vybrané oblasti a harmonizují účinky různých Yao. Ve směsích se nemusí vyskytovat všechny čtyři
skupiny, ale císaře by směs měla obsahovat vždy. Při sestavování směsi dbáme i na konstituci, věk, pohlaví, roční období a stav trávení. S bylinami v TČM se setkáme v několika formách. I ty hrají důležitou roli v léčbě. Snažíme se
klienta nepřehltit nebo nepodat příliš slabou dávku a formu. Zlatým standardem fytoterapie jsou Odvary (Tang), ty získáme vařením Yao. Nedoporučují se vařit v kovových hrncích. Odvar se následně pije 2x až 3x denně. Forma prášku (San) již není tolik využívaná neboť je náročná na uchování. Yao se namelou v mlýnku a užívají se „na sucho“, následně se zapijí vodou nebo se se připraví nálev. Pro nás asi nejznámější a nejdostupnější forma již předpřipravených směsí je forma kuliček (Wan). Ta se připraví uvařením odvaru a sušením do konzistence pasty. Pasta se obvykle doplní škrobem a lisuje do kuliček. Forma granulí (Chong) je prášková, na rozdíl od formy San se však byliny upravují tak, aby déle vydržely a nehrozila jejich kontaminace. Tablety (Pian) se vyrábějí přimícháním pojiva do granulí a následným lisováním. Sirup (Gao) je chuťově atraktivnější varianta využívaná především k léčbě
dětí. Další kategorií jsou medicinální vína ta se připravují nakládáním bylin do alkoholu. Pro lokální užití se taktéž připravují masti, obklady a náplasti.


To bude z dnešní ochutnávky čínské fototerapie vše,
Váš Vláďa.

5.jpg

Příběhy z praxe

V tomto článku se podíváme na to, jak tradiční čínská medicína pomáhá tam, kde už i jiné metody selhávají. 

PŘÍBĚH PRVNÍ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Paní: 48 let
☯️ Hlavní potíže: Bolesti břicha, problémy s trávením, pocity na zvracení, nadýmání a rozpínání v břiše. 
☯️ Další potíže: Bolesti hlavy, oboustranné i na temeni, byla zde potřeba chladit. Závratě při chůzi, pocit nejistoty, strach, že upadne. Ve 24 letech psychické problémy, nemohla jíst a objevily se potíže se žlučníkem. Prožívá hodně stresu v práci. Od jara 2018 se stav zhoršuje - závratě, pak bolesti břicha a blokáda páteře, na níž má v současné době nemocenskou. Pociťuje tlak v očích, v uších syčí. U snídaně pociťuje bušení srdce, přičemž EKG je v pořádku. Vyprazdňování nepravidelné. První den menstruace bolesti břicha.
☯️ Pokračování dalších potíží: Když se nají má křeče v břiše a v noci nemůže spát. Problémy při usínání, budí se v noci a břicho ji tlačí. Mívá špatné sny.
☯️ Princip léčby: Podpořit trávení, uvolnit stagnaci Qi a uvolnit psychický stres, podpořit spánek a ztlumit bolesti hlavy.
Aplikovali jsme akupunkturu na podporu trávení a uvolnění napětí a vytvořili individuální bylinný recept.
☯️ Výsledek: Paní přišla na kontrolu po 14 dnech, kdy brala individuální bylinné směsi a cítila se o 80% lépe. Může se najíst, břicho nebolí, ani nemá nevolnosti. Hlava nebolí, jen pociťuje stále závratě při chůzi. Uvádí, že má mnohem více energie a necítí se tak unavená a eliminoval se stres.
V tuto chvíli pracujeme dále na závratích a do budoucna upravíme premenstruační bolesti břicha. 

PŘÍBĚH DRUHÝ

☯️ Terapeut: Vladimír Maňásek
☯️ Hlavní potíže: Po vysazení antikoncepce se paní necítila dobře a začala mít problémy s cyklem. 
☯️ Princip léčby: Pan Maňásek zahájil léčbu pomocí akupunktury a bylinek. Již po první akupunktuře se stav velmi zlepšil. 
☯️ Výsledek: Všechny příznaky PMS se výrazně zlepšily a paní se cítí mnohem lépe.
☯️Názor klientky: „Moc děkuji za laskavý osobní přístup, pohodovou atmosféru a profesionalitu pana Maňáska.“

PŘÍBĚH TŘETÍ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Trápily mne velké žaludeční potíže, které začaly po špatně předepsaných antibiotikách. Z každého jídla mi bylo okamžitě nevolno, nemohla jsem skoro jíst a moje váha a zdraví se rapidně propadlo.
☯️ Princip léčby: Paní Petra zahájila léčbu pomocí akupunktury a bylinek. Již po první akupunktuře se stav velmi zlepšil. 
☯️ Výsledek: Hned po úvodní konzultaci u paní Petry jsem měla skvělý pocit a naději, že mi zase bude lépe. Paní Petra má také velkou zásluhu na zlepšení mého psychického stavu, její vřelost a pozitivní energie je naprosto nakažlivá a pokaždé od ní odcházím jako nový člověk. 
☯️ Názor klientky: „Pokud hledáte místo kde vám pomohou od problémů, s kterými si často nikdo neví rady, jste na správné adrese. Sakura Clinic mohu všem vřele doporučit.“

PŘÍBĚH ČTVRTÝ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Po vysazení antikoncepce obtíže s nepravidelným menstruačním cyklem (zpoždění až 77 dní)
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí fytoterapie (bylinek). 
☯️ Výsledek: Menstruační cyklus se dostavil díky zahájené léčbě bylinkami.
☯️ Názor klientky: „Šťastná som ako blcha a nemusím ísť na injekciu. Nič som nebrala iba odvar z byliniek. A stálo to za to počkať a nedávať do seba zase nejakú chémiu!!! Takže opať ma raz čínska medicína nezklamala!!! Ďakujem mooooc!!!! Eva.“

PŘÍBĚH PÁTÝ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Zranění při sportu, které omezovaly pohyb (bolesti kloubů a šlach v ruce).
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí fytoterapie (bylinek) a akupunktury.
☯️ Výsledek: Během týdne pacient pociťoval jen mírnou bolest v místě zranění a po necelých 14 dnech bolest odezněla úplně.
☯️ Názor klienta: „K paní Petře jsem se dostal náhodou přes moje známé, kteří mi o ní vyprávěli, že je špičkou ve svém oboru a musím uznat, že se nemýlili. Musím se přiznat, že jsem tomu ze začátku moc nevěřil, ale výsledky mě velice rychle vyvedly z omylu. Tímto bych chtěl paní Petře poděkovat, že mi pomohla od nepříjemné bolesti kloubů a šlach v ruce a já opět mohl bezproblémově sportovat. Děkuji.“

PŘÍBĚH ŠESTÝ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Klient: Žena, věk 50 let
☯️ Hlavní potíže: Několik let těžké migrény s aurou (při této komplikaci přetrvávají příznaky jako zmatenost, částečná paralýza nebo porucha řeči po celou dobu záchvatu) trvající i několik týdnů. Opakované zažívací problémy. V dětství zjištěna polyvalentní alergie (prach, roztoči, pyly, celá řada potravin). Léčí se se srdcem a velmi kolísá krevní tlak. Zhruba 20 let trpí bolestí zad (od autohavárie). Nyní bolesti žaludku a levého podžebří. Stav se dále komplikuje o pálení žáhy a vracení se kyselého obsahu. Klientka rychle vyhladoví a někdy trpí na záchvaty přejídání. Projevy nástupu menopauzy, návaly a opocení.
☯️ Dle diagnostiky 10 otázkami jsou významnými body: Střídání pocitu horka přes den a chladu na večer, nesnášenlivost průvanu, nadměrné pocení v podpaží a dekoltu, pot barví prádlo do žluta a zapáchá, pocit knedlíku v krku spojené se suchostí, zhoršení zraku komplikovaný syndromem suchého oka, pískání v uších a šum, celoroční rýma (často až do zelena), častý kašel (husté žluté hleny), vyskytuje se tlak na hrudi, palpitace.
Tento stav byl diagnostikován jako postižení Shao Yangových oblastí a nerovnováha žlučníku a jater s postižením sleziny.
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí fytoterapie (bylinek), akupunktury a masáží Tui-Na
☯️ Výsledek: Po měsíci léčby celá řada příznaků odezněla a stav se výrazně zlepšil.
☯️ Názor klienta: „Již netrpím bolestmi hlavy, ty přijdou jen zřídka a trvají krátkou dobu, žaludeční problémy a bolesti v podžebří vymizely, nicméně stravu si hlídám stále. Pocit knedlíku v krku vymizel. Tlaky na hrudi a palpitace taktéž vymizely spolu s pískáním v uších.“

PŘÍBĚH SEDMÝ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Ženu trápily 6,5 let potíže s chlamydiemi
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí fytoterapie (bylinek)
☯️ Výsledek: Během 4 měsíců se snížily hodnoty z 3,70 na 0,30
☯️ Názor klienta: „Byla jsem dnes na testech chlamydii a za ty 4 mesice jsou uplne pryc. Mam vsechno negativni. Fakt uzasne! S doktorem 6,5 roku a s Vama 4 mesice. Diky moc!"
PŘÍBĚH OSMÝ
☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Žena s bolestí kotníku, v důsledku uhýbaní před bolestí špatný pohybový vzorec a bolest kolene i kyčle. Noha několikrát operována
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí akupunktury a fytoterapie (bylinek)
☯️ Výsledek: Po 14 dnech terapie je noha v pořádku a bez bolestí
image.jpg

Podzim z pohledu TČM

Dnes si povíme něco o podzimu. Podle evropského kalendáře začíná podzim na rovnodennost 22.9, v keltském a taoistickém kalendáři o něco dříve a to 11.9. Tři podzimní měsíce se nazývají „ naplňování a dozrávání. V tomto období ubývá Yangvé energie a příroda již nebujní ale dozrává a utišuje se. Energie rostlin se pomalu stahuje do kořenů aby přežily zimu, opadává listí i plody. Podzim je pod nadvládou elementu kovu, kterému v našem těle přináleží orgán plic a tlustého střeva. Energie kovu je Yinová má tendence klesat dolů a stahovat se dovnitř, barvou tohoto elementu je bílá, jeho chutí ostrá. Qi země se stává ostřejší a Qi země se projasňuje. My bychom měli chodit dříve spát a vstávat se slepicemi. Tím zajistíme duševní klid a zmírníme dopad ostrého podzimního vzduchu. Dále má člověk shromažďovat duševní energii a svou pozornost již neobracet směrem ven, tím zajistíme čistotu plicní Qi. Taková je podzimní atmosféra kdo se jí protiví může v zimě trpět nedostatkem energie a průjmovými onemocněními. Proto se na podzim sklízí plody zasazené a vytváří se zásoby na zimu. Měly bychom zklidnit fyzickou aktivitu, ubrat pohybu čas věnovat sami sobě duchovní práci a meditaci. Je to vhodný čas na studium a přípravu na tichou zimu.

Vhodné je tomuto období přizpůsobit i stravu. Zajistíme si tak dobré živení organizmu před zimou. Měli bychom si dát pozor na suchý patogen, proto je vhodné do jídla zařadit houby, ořechy, semena, vejce a med tedy suroviny které přirozeně zvlhčují. Z technik úpravy jídla je především vhodné pomalé vaření v menším množství vody, pečení a vaření v tlakovém hrnci. Vhodné je zařazovat pravidelně hutné polévky, masové vývary, omáčky, luštěninové polévky a dušené ovoce. Zkrátka jídlo by mělo by mělo obsahovat více Yinové složky. Při výběru surovin nám pomůže bílá barvy a pikantní chuť jsou to například ředkev, křen a pórek. Pozor však na přemíru ostré chuti ta poškozuje plíce a játra. Mezi vhodné obiloviny patří dlouhozrnná rýže, slzovka, jáhly a ječmen. Z luštěnin volíme bílé fazole a čočku. Vhodnou zeleninou jsou ředkvičky, ředkve, pórek, kedlubna, cibule, křen, česnek, zázvor, celer, květák, petržel a mrkev. Jablka, hrušky, šípky jsou ideální podzimní ovoce. Z živočišných surovin je dobrá například kachna. Kořením podzimu jsou kmín, kardamom,  koriandr,  kurkuma  ,kajenský  pepř,  hřebíček, kardamom,  bazalka,  řeřicha,  fenykl,  česnek,  ředkvičky,  cibule,  šalvěj, saturejka,  tymián,  řeřicha,  len,  rozmarýn,  jeřabina,  majoránka, rakytník. Vhodné je taktéž nepoužívat příliš olivový olej, ale nahradit jej například sezamovým olejem nebo ghi. Tím zajistíme že naše tělo bude v podzimních měsících prosperovat a bude připraveno na zimu.

Na podzim je typické že mnozí z nás onemocní. V tomto období dominuje patogen chladného větru který při vpádu do těla způsobuje chřipkové příznaky. Pokud teprve cítíme že na nás něco leze a nemoc ještě nepropukla znamená to že patogen je zatím na povrchu těla a svádí souboj s naší obranou Qi která je kontrolována plícemi. Pomoci dostat vítr z těla můžeme například zázvorovým čajem který otevírá povrch a zahřívá čímž vytlačí patogen ven z těla. Dále je vhodné při začátku nachlazení kdy je přítomna vysoká horečka, třesavka, pocit horkosti po nachlazení, pocení, ucpaný nos s hustým hlenem, vykašlávání žlutých hlenů, bolest krku bleskurychle nasadit směs čistý tok řeky 013 ta zamezí rozvoji a prostupu patogenu do hlubších vrstev těla. Pokud je přítomno pocení, mírná horečka se zimnicí a ucpaný nos je dobré podat skořicovníkovou směs 008. O metodě Gua-sha jsme mluvily již v jednom z předchozích článků, tato technika otevírá povrch a větrné body na krku kterými vítr do těla vstoupil a pomůže k jeho vyloučení. Zvládnout tuto techniku není nikterak těžké a i přes nepříjemný pocit spojený s jejím provedením, je jen malou daní za to že následující den již budeme fit a nestrávíme týden v posteli. Dobrou prevencí je zahalování oblasti krku šátkem nebo límcem. Dále se vyhněme „preventivnímu“ pití zázvorového čaje, svou schopností otevřít povrch nás může vystavit nemalým úskalím kdy patogen má volnou cestu do hlubších vrstev našeho těla. Pokud již zázvorový čaj pijeme „preventivně“ je dobré do něj přidat citrón, ten má tendenci svírat takže povrch uzavře a riziko napadení tím klesá.

Tak čínská medicína pohlíží na podzimní období. Přeji vám aby podzim byl klidný, plný duchovních prožitku a dobrého sezóního jídla. Aby se nám nemoci vyhýbali a naše obranná Qi byla silná tak abychom zimu prožili v pokoji a nechuravěli.

Váš Vláďa